OŚWIADCZENIE

Organizator Konkursu Prawdziwe Mistrzostwo, spółka Concept Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z napływającymi od Internautów sygnałami o możliwych naruszeniach formy głosowania, m.in. poprzez propozycje kupowania głosów, nagabywanie w celu wymiany, oświadcza, iż tego typu praktyki łamią zasady fair play, jak również stanowią naruszenie dobrych obyczajów oraz godzą w interesy pozostałych osób biorących udział w Konkursie.
Znaczenie słowa „głosowanie” winno być rozumiane jako „wypowiadanie w jakiejś sprawie w umówiony sposób” lub też oznacza „opowiedzenie się za czymś, oświadczenie, że jest się zwolennikiem czegoś”  zgodnie z definicją zamieszczona w Słowniku Poprawnej Polszczyzny.1
Organizator zapewnia, iż każde zgłoszenie naruszenia dobrych obyczajów w głosowaniu będzie weryfikowane i analizowane.
Organizator zobligowany przepisami prawa anuluje zgłoszenia, w których stwierdzone zostanie nadużycie, poprzez wielokrotne oddanie głosów z tych samych numerów IP oraz te wskazujące na zakup usług u polskiego lub zagranicznego dostawcy.
Priorytetem Organizatora jest przeprowadzenie konkursu zgodnie z  zasadami uczciwej rywalizacji. Wybór Zwycięzcy – „Prawdziwego Mistrza” oraz pozostałych dziewięciu Zwycięzców musi odbyć się  w sposób nie budzący wątpliwości.
Trzeba jeszcze raz podkreślić, iż zgodnie z ideą organizowania konkursów oraz treścią Regulaminu, zwycięzców wybierają osoby autentycznie zainteresowane konkursem i oddające swoje głosy w wyniku porównania prac.
1 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 s. 246

 

 

Przed wzięciem udziału w konkursie, zapoznaj się z regulaminem konkursu.